Meterkast

Zonne-energie systemen met meer dan twee zonnepanelen dienen op een afzonderlijke groep in de meterkast te worden aangesloten. 

Wat moet er exact aangepast worden in de meterkast?


- Een moderne groep of als nodig een modulekast met een moderne groep


- Als nodig een combinatie met een moderne aardlekschakelaar (Aardlekautomaat)


- Als nodig een moderne hoofdschakelaar


- Als nodig een (stroomreductie)automaat 


- Er zal voldoende fysieke ruimte in de meterkast aanwezig moeten zijn om de aardlekautomaat of

  modulekast te kunnen plaatsen.

Solix verzorgt bovenstaand omschreven meterkastaanpassing samen met de montage van de zonnepanelen.


Het vermogen van een zonnepaneel (240-260Wp) staat voor ongeveer 1 ampere. 
Veel hoofdaansluitingen zijn voorzien van 25 ampere waarbij vervolgens de groep in de meterkast is afgezekerd op 16 ampere. 
Koopt u een systeem kleinder dan 16-18 zonnepanelen dan past het systeem vaak op de bestaande hoofdaansluiting en vrije groep in uw meterkast.
Koopt u een systeem groter dan 16-18 zonnepanelen controleer dan goed wat de grootte is van uw hoofdaansluiting. 
Bel uw netbeheerder voor informatie.


Een ezelsbrug om de benodigde hoofdaansluiting te berekenen is de grootte van uw af te zekeren groep maal 1,6 te doen. Daarmee berekent u de benodigde grootte van uw hoofdaansluiting.