Organisatorisch

Ieder project is een maatwerk project. De voorbereiding en uitvoering daarvan kunt u gerust aan ons over laten.

 

Wij denken dat een degelijke voorbereiding het verschil maakt in de uitvoering. We ronden daardoor niet alleen een project sneller af maar de kwaliteit is ook beter.

Als er onvoldoende tijd is om goed te engineeren zal de monteur de minder goede configuratie als zodanig installeren. Dat kan niet!

 

Door een monteur, engineer, electricien en benodigde machines in de juiste volgorde te timen kan iedere specialist kwaliteit leveren!

Kwaliteit die nodig is om duurzame systemen jaren lang mee te laten gaan!

 

Engineering

Een engineer is een zonne-energie specialist en heeft een uitgebreide technische kennis&expertise van zonnepanelen en zonneboilers. Door goed te kijken naar het gebouw en het gedrag van de verbruikers wordt o.b.v. de input van sales een systeem geconfigureerd. Kiezen we voor energetisch of financieel rendement. Of gaan we voor maximale oogst?

 

Bij de technische configuratie hoort ook een dakplan. Hoeveel kg per m2 kan het dak dragen? Wat is de beste verstringing AC en DC zijdig? Is er een schaduwstudie nodig vanwege een boompartij? Kiezen we bewust voor een Oost-West opstelling? Hieronder ziet u hoe een dakplan er uit ziet.


Schermafbeelding 2014-01-04 om 20.20.30
 

Project coordinatie

Bij een groter project moeten nogal wat zaken georganiseerd worden. De opdrachtgever en opdrachtnemer stemmen natuurlijk de timing van bouwwerkzaamheden af maar er is meer.

- Inzet van een hoogwerker en/of verticaal transport en tegelijkertijd in sommige gevallen een
  ontheffing voor de inzet van deze machines.

- In veel gevallen is contact met de netbeheerder handig. Het gaat dan om de geschikheid van de
  apparatuur in de meterkast m.b.t. het terugleveren van stroom.
- Het is goed om kritisch naar de leveringsvoorwaarden van de huidige energiemaatschappij te kijken.
  Een overstap kan zeker het verschil maken. 

- In het geval van landelijk vergezicht of een monumentaal pand is een vergunning noodzakelijk. 

 

Voorraad

Het depot van Solix is gevestigd op dezelfde locatie als het kantoor. Tot een bepaalde grootte kunnen we u vanuit de voorraad bedienen. Eenmaal een opdracht getekend betekent dan ook een levertijd van 3-4 weken.

 

U huurt het pand

Als u het pand huurt is er toestemming nodig van de verhuurder. U voegt als huurder iets toe aan het gebouw. De verhuurder wil graag weten hoe het product bevestigd wordt om te borgen dat het gebouw intact blijft. Solix kan vrij eenvoudig haar werkmethodieken overhandigen waarin o.a. vermeld staat dat er niet in het dak geboord hoeft te worden. Ook kan er gemonteerd en gedemonteerd worden zonder dat een gebouw constructieve aanpassingen nodig heeft.